Inca
Ple Ordinari
Dilluns 21 de maig 2018,19.30 h. Ajuntament d'Inca
ajinca.net 19/05/2018 - 16:58:07

Ple Ordinari 

Dia: dilluns 21 de maig 2018
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 21 DE MAIG DE 2017

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 d’abril de 2018.

  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2018 per a la incorporació de part del superàvit de 2017.

  3. Proposta de la Batlia per a l’aprovació del conveni relatiu a una subvenció nominativa plurianual.

  4. Proposta de la Batlia per a la declaració d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.

Reciente
Visto
Comentado