El PI
El Pi considera el nou REIB insuficient i lluny d’acostar-nos a la igualtat de tracte amb la resta de l’Estat
És positiu que hagi crescut a les illes la consciència social de la necessitat de compensació dels costos de la insularitat
el-pi.com 22/02/2019 - 14:09:00

El Pi considera el nou REIB insuficient i lluny d’acostar-nos a la igualtat de tracte amb la resta de l’Estat

És positiu que hagi crescut a les illes la consciència social de la necessitat de compensació dels costos de la insularitat

El portaveu del Grup Parlamentari d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, Jaume Font, ha considerat que el nou REIB “és una passa, però insuficient per a les necessitats de les Illes Balears. Molt d’esforç per un acord molt magre que dependrà de la voluntat d’un altre govern per completar-lo, incloses totes les mesures fiscals”.

Segons Font, “no estam ni satisfets ni contents amb aquest pròleg del REB perquè és insuficient i estam lluny d’acostar-nos a una igualtat de tracte amb la resta d’Espanya”. Les ajudes al transport de mercaderies estan excloses del Decret llei i era una qüestió molt important per totes les illes, especialment per Menorca, Eivissa i Formentera.

Les mesures incloses al REB que s’aprova per Decret llei només milloren qüestions que ja estan en vigor, com és el cas del 75% de descompte aeri. El Govern espanyol ha accedit a modificar el REB actual, “però l’esforç que s’ha fet per part de tota la societat balear ha donat, almanco de moment, un resultat paupèrrim”.

Sí que es valora positivament que s’augmenti la capacitat de negociar amb l’Estat si les Illes Balears no arriben a la mitjana d’inversió en les comunitats. En aquest sentit, Font diu que “si hi ha incompliment, la nostra capacitat de defensar-nos i pledejar amb l’Estat és més gran”.

Malgrat aquest sistema d’aprovació del REB in extremis i en dos temps, que té com a objectiu que el retràs en la tramitació d’aquest projecte afecti electoralment el mínim possible al PSIB i a Francina Armengol, El Pi considera important que tot aquest procés ha incrementat la conscienciació social de la societat balear en la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Una conscienciació que, desgraciadament, encara no tenen a Madrid.

 

Reciente
Visto
Comentado