Els pacients portadors de MultiR coneguts i que s'han de prendre mesures d'aïllament
Hospital de Manacor: El grup de control d'infecció posa en marxa la consulta de seguiment dels pacients portadors de microorganismes multiresistents
El grup està format per Xavier Mesquida, Júlia Troya, Catalina Capó i metges responsables d’Infeccioses del servei de Medicina Interna. Les infeccions produïdes per aquests microorganismes suposen una amenaça.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/10/2017 - 13:29:00
Els Pacients colonitzats per multiresistents ja coneguts es citaran a la nova consulta que obrirà els dimecres a la tarda de 15:00 a 19:00. Els responsables de fer el seguiment seran els membres.

El grup de control d'infecció posa en marxa la consulta de seguiment dels pacients portadors de microorganismes multiresistents. El grup està format per Xavier Mesquida, Júlia Troya, Catalina Capó i metges responsables d’Infeccioses del servei de Medicina Interna. Les infeccions produïdes per aquests microorganismes suposen una amenaça d’àmbit mundial per la manca d'antibiòtics disponibles pel seu tractament. Per lluitar contra la seva disseminació els pacients que estan infectats o són portadors d'un multiR ingressen a l'hospital amb mesures d'aïllament de contacte i a una habitació individual. Cada vegada que aquests pacients venen a l'hospital i durant els ingressos, se'ls prenen frotis de colonització per saber si continuen colonitzats o no.

Els criteris per considerar a un pacient descolonitzat varien segons el microorganisme implicat, però la tendència és d'individualitzar cada cas, valorant la situació clínica del pacient i els frotis de colonització. Segons els estudis publicats fins a un 40% dels pacients portadors d'enterobacteris BLEE, continuen colonitzats un any després del primer aïllament i la mitja de temps en la que els pacients es mantenen colonitzats varia un poc segons els estudis (entre 7-9 mesos). Aproximadament el 60% dels pacients colonitzats per Enterobacteris BLEE es descolonitzen espontàniament durant el primer any, per tant un percentatge elevat dels pacients portadors quan venen a l'hospital ja no estan colonitzats però no ho sabem i s'ha d'esperar a tenir els cultius de colonització negatius per retirar l'aïllament del pacient.

Control d'infecció té registrats a tots els pacients portadors de multiresistents; a dia 1 d'abril de 2017 hi havia 1079 pacients donats d'alta a la base de dades de multiresistents. És molt habitual la readmissió.

Control d'infecció té registrats a tots els pacients portadors de multiresistents; a dia 1 d'abril de 2017 hi havia 1079 pacients donats d'alta a la base de dades de multiresistents. És molt habitual la readmissió d'aquests a l'hospital, amb la càrrega de feina afegida que suposa, mesures d'aïllament de contacte, frotis de colonització i si ingressen, ho han de fer a una habitació individual. Davant aquesta situació, el grup de control d'infecció obrirà una consulta tots els dimecres a la tarda de 15:00 a 19:00 hores per fer seguiment dels pacients colonitzats per microganismes multiresistents.

Que farem?

1. Revisió i actualització continua de la base de dades de multiR.

2. Seguiment de pacients que estan a la base de dades de multiR i que es desconeix el seu estat de portador, per fer estudi de colonització

3. Seguiment de pacients que es coneix el seu estat de portador i estan pendents d'estudis de colonització.

4. Seguiment dels nous pacients infectats i/o portadors de microorganismes multiR.

5. Citar a pacients portadors de MRSA per prescriure pautes de descolonització.

Quins són els objectius?.

1. Retirar aïllaments a pacients que no ho necessiten.

2. Actualitzar i millorar la base de dades de MultiR.

3. Reduir el nombre d'estudis de colonització que han de fer altres serveis.

4. Estudiar el temps que tarden els pacients a descolonitzar-se espontàniament i investigar els factors que influeixen en la descolonització.

5. Optimitzar els protocols de maneig dels pacients portadors de MultiR.

Qui ho farà?

1. Els Pacients als quals s'acaba de diagnosticar una infecció/colonització per un Multiresistent es citaran a les consultes de Medicina Interna per seguiment per part dels metges responsables d'infeccioses (Patricina Sorni, Laia Vilaplana i Juan Martinez).

2. Els Pacients colonitzats per multiresistents ja coneguts es citaran a la nova consulta que obrirà els dimecres a la tarda de 15:00 a 19:00. Els responsables de fer el seguiment seran els membres del GCI Catalina Capó, Julia Troya i Xavier Mesquida.

Com citar a la consulta?

1. Els pacients nous seran citats pel GCI.

2. Els pacients portadors de MultiR coneguts i que s'han de prendre mesures d'aïllament a l'hospital es poden citar de tres maneres diferents: • El GCI revisa la base de dades dels pacients portadors i els cita directament a la consulta els dimecres a la tarda. • Pacients que són visitats per qualsevol servei de l'hospital i es veu la necessitat de seguiment per part de Control d'infecció

• Fer una interconsulta a Control d'infecció per donar cita. • Pacients que són visitats per Atenció Primària i es veu la necessitat de seguiment per part de Control d'infecció. • Fer una interconsulta a Control d'infecció per donar cita.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado