Creació del Premi Vila de Santanyí Antoni Vidal Ferrando de narrativa.
Santanyí Plenario: El lunes 16 dimiten el edil Angel Luis Quintela Montano y la concejala Cristina Coll Cervera; Y Premio Antoni Vidal
Hay un convenio con el Consell, se modifican los puestos de trabajo de la plantilla municipal, las Ordenanzas Fiscales, y hay varias mociones. Y se termina con ruegos y preguntas.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/10/2017 - 11:41:33
15.30 horas se celebra el pleno de Santanyí donde hay 22 puntos en el orden del día y donde destacan la dimisión de los concejales, Angel Luis Quintela Montano y Cristina Coll Cervera.

El lunes día 16 de octubre desde las 15.30 horas se celebra el pleno de Santanyí donde hay 22 puntos en el orden del día y donde destacan la dimisión de los concejales, Angel Luis Quintela Montano y Cristina Coll Cervera, también se crea el Premi Vila de Santanyí Antoni Vidal Ferrando de narrativa. Hay un convenio con el Consell, se modifican los puestos de trabajo de la plantilla municipal, las Ordenanzas Fiscales, y hay varias mociones. Y se termina con ruegos y preguntas.

L’Ajuntament de Santanyí es complau a convidar-vos a la sessió ordinària que celebrarà el Consistori en ple aquest DILLUNS 16 d’OCTUBRE, a les 15:30 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Santanyí: Es tractaran els següents punts:

1- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2- Dació de compte de decrets de la Batlia.

3- Dimissió del regidor d’AMS-APIB Angel Luis Quintela Montano.

4- Dimissió de la regidora de EL PI Cristina Coll Cervera.

5- Creació del Premi Vila de Santanyí Antoni Vidal Ferrando de narrativa.

6- Bonificació de la taxa d’ICIO a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç

Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.

7- Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per la

instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències.

8- Acord compromís Pla d’Igualtat.

9- Aprovació inicial modificació plantilla 2017 de l’Ajuntament.

10- Aprovació modificació relació llocs de treball de l’Ajuntament.

11-Aprovació inicial modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2018.

12-Moció d’Alternativa per la defensa dels drets fonamentals.

13-Moció d’Alternativa per la designació de platja de Cala Santanyí com a zona

sensible.

14-Moció d’Alternativa i EL PI per la millora de les condicions de les pistes

municipals de tenis.

15-Moció de EL PI per condemnar i evitar els atacs al turisme de les Illes i a favor

del turisme.

16-Moció de EL PI de debat del pressupost municipal.

17-Renovació del Programa i Segell de Ciutats Amigues de la Infància.

18-Moció del PP de pagaments del a PAC als agricultors de les Illes Balears.

19-Moció del PP respecte del repartiment de l’Impost de Turisme Sostenible.

20-Control dels òrgans de govern d’aquesta Corporació.

21-Dació de comptes de diverses qüestions i assumptes generals.

22-Precs i preguntes.

Lloc: Ajuntament de Santanyí. Plaça Major, 1.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado