Junta de Personal Docen
LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE MALLORCA FA LA VALORACIÓ DE L’INICI DE CURS 2020 – 2021.
NO HI HA NORMALITAT.
juntapersonaldocent.mallorc 16/10/2020 - 07:22:19

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE MALLORCA FA LA VALORACIÓ DE L’INICI DE CURS 2020 – 2021.

NO HI HA NORMALITAT

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca considera que, malgrat el baix nombre de contagis que s’han produït, si ens hem de refiar de les dades del Govern, atès que no es concreten els centres educatius afectats, no es pot parlar de “normalitat”; ja que ens trobam dins un curs ben anormal i atípic.

SCENARI A A ESCENARI B, RÀPID I SENSE PREPARAR

Un dels aspectes més negatius fa referència a com s’han hagut de configurar les ràtios per a “l’escenari B”, un escenari que es va comunicar als centres a mitjan del mes d’agost i que no es va publicar al BOIB fins dia 5 de setembre, quan el professorat ja s’havia incorporat als centres. No hi ha cap dubte que feia falta més temps per a preparar-se. Tot plegat ha suposat que els equips directius i els docents han hagut de fer mans i mànigues per a refer grups, horaris i atribució de matèries a marxes forçades; en molts casos sense comptar encara amb tota la plantilla del centre.

El canvi sobtat d’escenari ha comportat la conversió de professionals d’atenció a la diversitat, com els professionals de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge, en tutors de primària; un fet que ha suposat que el col·lectiu d’alumnes més vulnerables quedi desatès, per la manca d’atenció i de reforços que comporta per als alumnes amb necessitats de suport educatiu. Tampoc és admissible que els especialistes d’educació física, música i anglès hagin de fer de tutors; per la pèrdua de qualitat educativa que això suposa.

L’ESCENARI B A COSTA DEL SOBRESFORÇ DEL PROFESSORAT

En el cas de secundària i de la resta de cossos, s’ha fet a costa de l’increment fins al màxim permès per la normativa de les hores lectives, a 21 hores o més, amb la pèrdua dels períodes presencials per a les coordinacions. Tot plegat perquè no es va produir un nou càlcul i una nova assignació de quota amb el pas de “ l’escenari A al B”.

La Junta de Personal també lamenta i, alhora, denuncia la improvisació i els canvis que s’han produït i es produeixen en els protocols; uns protocols que suposen un fer i desfer per als equips directius i els docents, sotmesos a una incertesa angoixant i que, moltes vegades, es difonen abans als mitjans de comunicació que als representants unitaris del col·lectiu de professorat.

ESCENARI B AMB RÀTIOS PER SOBRE DELS 20 ALUMNES (MÀXIM)

Volem incidir en què permetre l’augment de les ràtios a 23 alumnes per aula a Primària en els casos de noves matriculacions per incorporacions tardanes, és gairebé el nombre de ràtio normativa en temps de normalitat, en aquests casos ja és impossible respectar les mesures de seguretat i no s’han dotat més recursos al centre per assolir les mesures de prevenció del grup classe.

EXCÈS I DESORDRE D’INFORMACIÓ

En aquest sentit, reclamam coordinació davant la quantitat d’informació que emeten les conselleries de Sanitat i d’Educació respecte de les actuacions davant la Covid, i que els centres no són capaços de processar.

MANCA DE RECURSOS ALS CENTRES I PROTECCIÓ INADEQUADA

L’anormalitat que patim és que fan falta més recursos, tant de professorat, que ha vist com s’augmentava la seva jornada lectiva setmanal; com d’espais, amb centres que han hagut de sacrificar gimnasos, laboratoris i biblioteques; com d’equips de protecció individual, amb la necessitat, per exemple, de màscares FFP2 que preservin de debò la salut dels docents, sobretot a l’etapa d’educació infantil. També trobam a faltar mesures de conciliació familiar i laboral; un fet preocupant si tenim present que d’ençà de l’estat de l’alarma del passat 14 de març ni el Govern de l’estat ni tampoc la Mesa de Diàleg Social de les Illes han posat en marxa cap iniciativa efectiva en aquest sentit que no suposi un cost econòmic per al professorat. Per altra banda, posam de manifest que el Servei de Prevenció Propi de la Conselleria, està del tot desbordat de feina i que necessita dotar-se de més personal per a poder resoldre amb més rapidesa totes les tasques que té pendents.

LA BONA TASCA DEL COL·LECTIU DOCENT

La Junta posa en valor que la gran professionalitat dels docents i de la resta de personal ha fet que allò que esperàvem que seria un desastre, cosa que de moment sembla que afortunadament no ha passat, sigui avui una situació que l’Administració vol presentar dins una certa “normalitat”; però que de cap manera és així.

 

Reciente
Visto
Comentado