Inca
Ple Ordinari
Dijous, 25 de febrer de 2021,19.30 h
ajinca.net 24/02/2021 - 16:10:26
Ple Ordinari 
 
Dia: dijous, 25 de febrer de 2021
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 25 DE FEBRER DE 2021

ORDRE DEL DIA:
 
Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 12 de febrer de 2021.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’actualització de les tarifes de l’aparcament de l’edifici del Mercat Cobert.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a esportistes locals.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes.
Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la nova aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del PGOU.
Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Inca, Pi Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del 8 de març de 2021, Dia Internacional de la Dona.
Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Més per Inca, Vox, Proposta per Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos a favor de la vacunació de la nostra població davant la COVID-19.
Moció del grup municipal del Partit Popular per a la creació d’un casal de la música.
Mocions urgents.
Dació de compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2020.
Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del quart trimestre de l’exercici 2020.
Dació de compte dels decrets de la Batlia núm. 34 a núm. 143 de 2021.
Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de dia 3 i 10 de febrer de 2021.
Precs i preguntes.
 
*Per qüestions de seguretat, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la sessió es realitzarà de manera mixta, presencial i en línia. El Ple es podrà seguir en directe pel Canal de YouTube de l'Ajuntament.
 
Reciente
Visto
Comentado