Canviar els noms de les Vies Alemanya, Portugal i Roma per noms de dones.
Moció MÉS/Esquerra: Canviar els noms de les Vies Alemanya, Portugal i Roma per noms que homenatgin dones; A proposta de les entitats Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Col·lectiu de Dones de Llevant
Aquests noms seran a proposta de les entitats Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Col·lectiu de Dones de Llevant. Cristina Capó Santandreu. Grup Municipal MÉS-Esquerra, Manacor, 3 de gener de 2019.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/01/2019 - 10:15:00
Només existeixen vuit carrers amb noms de dones en tot el nucli de Manacor. Per arribar a una completa igualtat entre homes i dones, aquesta ha d'arribar a tots els àmbits incloent la nomenclatura dels espais públics.

MÉS-ESQUERRA. Grup Municipal. MOCIÓ PER AL CANVI DE NOM DE TRES VIES DEL MUNICIPI. Dedicar un carrer a unes determinades persones, dates o fets, és un dels majors honors que un poble pot retre. Converteix l'homenatjat en exemple dels ciutadans que viuen o transiten per la localitat. S'enalteix d'aquesta manera la persona o l'esdeveniment, que passarà a la memòria col·lectiva com a autor d'un bé a la comunitat o com a referència històrica del patrimoni comú.

A Manacor existeixen, encara avui, una sèrie de carrers que mantenen noms vinculats amb el franquisme. Encara són presents al nomenclàtor els noms dels països o capitals que donaren suport a l'alçament feixista de 1936. Mantenir aquest homenatge públic és un clar menyspreu als valors democràtics en els quals avui es basa la nostra convivència, a més d'un incompliment de la Llei de Memòria Històrica.

A Manacor existeixen, encara avui, una sèrie de carrers que mantenen noms vinculats amb el franquisme. Encara són presents al nomenclàtor els noms dels països o capitals que donaren suport..

Al mateix temps, existeix una falta de noms dedicats a les dones en tot el municipi. Només existeixen vuit carrers amb noms de dones en tot el nucli de Manacor. Per arribar a una completa igualtat entre homes i dones, aquesta ha d'arribar a tots els àmbits incloent la nomenclatura dels espais públics.

Són competència directa de l'Ajuntament els canvis de noms de carrers i places. Hi ha sentències que exigeixen als ajuntaments el deure legal que com a Administració Pública tenen per a complir el mandat sobre la retirada de tots els elements que esmenta l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica. S'hi estableix un mandat que es pot qualificar com un autèntic deure legal dirigit a totes les administracions públiques, consistent en la retirada de tots els elements que esmenta expressament la LMH.

En el cas de les Corporacions Locals no hi ha un procediment predeterminat amb aquesta finalitat. Per tant, el compliment de l'article 15 de la LMH pot dur-se a terme a través d'un procediment específic establert en una ordenança local o per un acord del consistori municipal. En no existir cap ordenança al respecte es fa necessari aprovar-ho per un acord del Ple.

Per tot això, l'Ajuntament de Manacor en Ple aprova els següents acords:

1. Canviar els noms de les Vies Alemanya, Portugal i Roma per noms que homenatgin dones.

2. Aquests noms seran a proposta de les entitats Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Col·lectiu de Dones de Llevant. Cristina Capó Santandreu. Grup Municipal MÉS-Esquerra, Manacor, 3 de gener de 2019.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


5
1
Miquel
Ni me fa ni me deixa de fer. Ni sabia que els noms xels carrers fossin per aixo. Supos com molts. Lo que no me pareix be es lo darrer on se diu que els noms els triaran uns determinats grups.
Toni
Idò a mi me pareix molt bé, sobren noms franquistes i falten noms de dones. Supòs que aquest equip de govern no ho voldrà aprovar a causa del seu passat i que no ha fet res per l’igualtat real entre dones i homes.
Manacorí
És un absurd, i si s'ha de fer que votin els manacorins. Quin probleme hi ha amb els noms que tenen? Au venga que hi ha temes més importants
Xisco
Y la Plaza Joan March? Estos señores de Més aplican distintos raseros en función de quien o de qué se trate.
Catalina
Aquesta entitat son una minoria. Que se votin per tots es manacorins